Политика за поверителност
Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност преди да използвате уебсайта acv.bg.

В случай че не сте съгласни с Политиката за поверителност, моля, не използвайте сайта.

І. Политика за бисквитките
Тази част от нашата политика за поверителност Ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Потребителите могат да посещават сайта, като тяхната лична информация е напълно защитена. Сайтът НЕ СЪБИРА лични данни като номера на кредитни карти, адреси, IP адреси и т.н. При посещенията на сайта ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

Сайтът отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт.

Какво представляват бисквитките и как работят те?

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносители на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки. Бисквитките по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете.

Сайтът използва бисквитки за следните цели:

Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на сайта, като събира и анализира информация за това как се използва сайта.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

Името на уебсайта, от която е дошла;
Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.
Бисквитки на трети страни

Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

Какви бисквитки използваме и колко дълго остават бисквитките на Вашия компютър?

Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.

Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си.

Ако промените настройките на браузъра си, може да зададете да бъдете известявани при запис на бисквитка в компютъра Ви. Променяйки настройките, можете да укажете също, че не желаете браузърът Ви да приема бисквитки от този уебсайт. Но ако браузърът Ви не приема бисквитки от този уебсайт, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайта.

ІІ. Политика за защита на личните данни
Във формата за контакти се попълват полета „Вашето име“ и „Е-mail“, които по смисъла на действащото законодателство поотделно или като се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице, поради което представляват лични данни.

Затова тази част от нашата Политика за поверителност регламентира отношенията между ACV като администратор на лични данни (администратор) и физическите лица като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формата за контакти и затова Ви уведомяваме за следното:

Обхват на събираните и съхранявани лични данни

Администраторът обработва данни на следните категории физически лица:
ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формата за контакти.

Администраторът обработва следните категории лични данни:

„ОБИКНОВЕНИ“ лични данни – име и e-mail.
Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните:

Във връзка с дейността си администраторът обработва лични данни на посочените по-горе категории физически лица за следните цели:

За осъществяване на ефективна комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формата за контакт;
Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;
В хипотези извън посочените винаги се изисква конкретно съгласие на субекта на данни и се указват целите и срока за тази обработка, предоставяне на информация за разкриване на данните на трети лица и информация за правата му във връзка с обработването на лични данни.

Основание за обработване на личните данни:

Изрично съгласие, дадено от субекта на данни
Съгласието да обработваме личните данни се дава по време на ползването на формата за контакти чрез задължително отбелязване в електронния формуляр, че субекта на данни е прочел и се съгласява Политиката за поверителност.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

Спазване на задълженията на администратора, установени със закон.
Извън горепосочените основания администратора може да обработва лични данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субекта на данни.
Субектът на данните отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя чрез формата за контакти.

Поддържането на актуалността на данните е отговорност на субекта на данните.

При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субектът на данни има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от администратора да го направи (право на коригиране).

Срок за обработване и заличаване на личните данни

Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Всяка информация, за която се е изчерпало основанието за обработка се заличава, след направена за това преценка в процеса на ежегодното инвентаризиране.

Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.

Сигурност на данните

Личните данни, които предоставяте чрез формата за контактr заедно с Вашето съобщение, се изпращат и съхраняват под формата на имейл в електронната поща: [email protected] – собственост на администратора.

Ако откажете да предоставите име или Е-mail, посредством формата за контакт няма да бъде генериран и изпратен имейл, съответно няма да получим Вашето запитване.

Логове с IP адреси, от които се влиза в сайта, не се пазят от администратора и не се свързват с конкретен потребител на сайта.