Подготовка за кандидатстване за работа

Имате ли отлично подготвени документи за кандидатстване за работа? Знаете ли какви са правилните отговори на стандартните въпроси, които се задават на интервю? Какво правите преди, по време и след интервюто?

Услугата включва:

  • Консултация по изготвяне на пълен комплект документи за кандидатстване за работа (вкл. на английски език)
  • Подготовка за явяване на интервю (отговори на въпроси, поведение)
  • Съвети как да направим допълнително позитивно впечатление на работодателя

Цена: 120 лв.

*За преглед на документи на английски език, към цената на услугата се добавят 10 лв.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *