Мотивационното писмо (МП) не е формалност. То е толкова важно, колкото и CV-то. Защо? МП е единственият начин на този етап от подбора да се обърнем лично към работодателя и да опитаме да го убедим да ни покани на интервю. С него можем да наклоним везните в наша полза, ако проверяващият се колебае. Понякога кандидатите използват писма – копи-пейст от кариерни сайтове. Знаете ли колко често се случва кандидати за една и съща позиция да имат напълно еднакво МП. Прекалено често 😊

Това създава негативно впечатление за кандидата, независимо колко добре написано би могло да бъде CV-то му.

Услугата включва:

  • Преглед на съществуващи CV и МП (вкл. на английски език)
  • Редакция на съществуващи CV и МП (на български и на английски език)
  • Включване на ключови елементи в съдържанието на CV и МП

Цена: 50 лв.

*За преглед на документи на английски език, към цената на услугата се добавят 10 лв.

*ACV не гарантира назначаване на работа и не носи каквато и да е отговорност за решенията за подбор и избор на кандидати/служители на компаниите, обект на кандидатстване.

Направете запитване